Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวัสดีค่ะ บริษัท บังคับให้พนักงานมาทำงานในวันเสาร์ เพื่อทดแทนวันหยุดตอนสิ้นปี โดยไม่ถามความเห็นของพนักงาน และยังออกประกาศหลายเรื่อง ในประกาศเดียวกัน ทำให้เราสับสน และยังไปติดประกาศไว้สูง ปรกติ วันเสาร์เราต้องได้รับ ค่าโอที พวกเราไม่เห็นด้วย (ข้อมูลเพิ่มเติมตาม email)

TOP