Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวัสดีค่ะ หนูและเพื่อนอีกหนึ่งคนพึ่งจบม.6ค่ะ แต่ไม่มีเงินเรียนต่อ เลยคิดว่าจะทำงานค่ะ เพราะฐานะทางบ้านก็ยากจน ช่วยหางานให้หนูและเพื่อนอย่างเร็วที่สุดด้วยนะคะ

TOP