Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากจะเรียนถามท่านว่า ทำไมถึงไม่มีโคงการจัดส่งคนงานไปทำงานในหลายๆประเทศ ที่เห็นก็มีแค ระบบEPS ที่เกาหลีใต้ และก็ IMM ที่ญี่ปุ่น แค่นี้เอง ทั้งที่การส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศ เป็นทางหนึ่งที่นำเงินเข้าสู่ประเทศอย่างมากมายมหาศาล และก็ยังช่วยให้ประชาชนระดับรากหญ้ามีรายได้มากขึ้น เหมือนกับประเทศฟิลิปิลล์ เค้าส่งคนไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐบาลจัดส่ง ไปในประเทศอุตสาหกรรม ทั่วโลก อยากจะให้ท่านหันมาให้ความสำคัญกับตรงจุดนี้บ้าง ยังจะช่วยพัฒนาประเทศได้มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

TOP