Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากทราบขั้นตอนในการร้องเรียนค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างและทางเจ้าหน้าที่เอาผิดกับบริษัทที่ทำผิดกฏหมายแรงงานยังไง ขอบคุณค่ะ

TOP