Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากให้ทางกระทรวงแรงงานเข้าไปช่วยตรวจสอบหลาย ๆ เรื่องภายในโรงงาน – ค่าจ้างแรงงานพนักงานต่ำไม่เหมาะสม – การมาทำงานสายทางบริษัทติดป้ายประกาศว่าถ้ามาสายไม่ถึง 10 นาที ไม่ต้องเขียนใบลาแต่เมื่อพนักงานมาสายแค่ 1 นาที ก็โดนหักไปครึ่งชั่วโมงและให้เขียนใบลาด้วย – สลิปเงินเดือนไม่แจกแจงรายได้ของพนักงานโดยทางบริษัทได้คิดรวมเป็นชั่วโมงไปเลย – การหักเงินค่า locker มีการหักค่าประกัน locker 60 ทุกวิกและเสียค่าเช่า locker 5 บาททุกคนโดยที่คนที่ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็โดนหักเหมือนกันทุกคน – บริษัทไม่สะอาดมีสัตว์ที่พาหะของโรค ห้องน้ำไม่สะอาด – ทางบริษัทมีการสแกนลายนิ้วมือแต่เครื่องขัดข้องบ่อยจึงทำให้พนักงาน โดนหักเงินบ่อยและพนักงานที่ทำ OT ครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้เงินเพราะเครื่องสแกนลายนิ้วมือคิดแบบครึ่งชั่วโมงไม่ได้ – ฝ่ายบุคคลพูดจาไม่ไพเราะมักใช้คำหยาบกับพนักงานและผู้มาสมัครงานใหม่ – การคิดค่าแรงของฝ่ายบุคคลคิดโดยใช้เครื่องคิดเลขทำให้เงินของพนักงานตกหล่นบ่อย – วันหยุดตามประเพณีของบริษัททางบริษัทหยุดให้พนักงาน แต่ไม่ให้ค่าแรงกับพนักงงานทั้ง ๆ ที่เป็นวันหยุดที่กระทรวงแรงงานกำหนด – สิทธิการลาพักร้อนพนักงานรายวันไม่มีสิทธิลาพักร้อนไม่ว่าจะทำงานนานแค่ไหน

TOP