Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากไปทำงานต่างประเทศค่ะ ต้องการจะไปฝากประวัติเอาไว้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ และอยากทราบว่ามีงานที่ไหนบ้าง ขอบคุณค่ะ

TOP