Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากดิฉันเป็นอาจารย์ (สัญญาจ้างรายปี) ของมหาวิทยาลัยราัชภัฎแห่งหนึ่ง เงินเดือนวุฒิปริญญาโทในสัญญาจ้างที่ระบุคือ 12,000 บาท แต่เมื่อรัฐบาลมีการประกาศให้ปรับเงินเดือน / ค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน ดิฉันใคร่ขอคำตอบของข้อสงสัยต่อไปนี้ 1. ดิฉันมีสิทธิได้เงินเดือนที่ปรับใหม่หรือไม่คะ เนื่องจากวุฒิปริญญาตรีคือ 15,000 บาทแล้ว แต่ดิฉันจบปริญญาโทกลับได้เงินเดือนแค่ 12,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าแรงงานขั้นต่ำซะอีก 2. ถ้าสัญญาจบสิ้นในเดือนตุลาคม 2555 แล้วมีการต่อสัญญา อยากทราบว่าดิฉันจะได้เงินเดือนตามอัตราค่า้จ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท โดยจ่ายเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่รัฐบาลประกาศหรือไม่ หรือเงินเดือนปรับใหม่ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาใหม่ ขอให้ท่านรัฐมนตรีพิจารณาถึงค่าแรงของอาจารย์ พนักงานราชการสายวิชาการ ที่เป็นสัญญาจ้าง ด้วยค่ะ เนื่องจากดิฉันเองในฐานะีที่เป็นอาจารย์จบวุฒิปริญญาโท ใช้สมองในการทำงาน แต่กลับได้เงินเดือนต่ำกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ สืบเนื่องให้คนเป็นอาจารย์หมดกำลังใจในการทำงาน ขอขอบพระคุณค่ะ

TOP