Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ที่ดิฉันทำงานอยู่ ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลา ประมาณ 10 ปี ที่ทำงานที่นี่มา ปัญหาด้านแรงงาน เป็นปัญหาที่ต้องประสบทุกปี ทั้งที่เมื่อเกิดวิกฤตต่างๆ เกิดคนว่างงานเป็นจำนวนมา เราก็ยังไม่มีแรงงานเหมือนกับปีอื่นๆ ถ้าให้วิเคราะห์แล้วนะคะ ปัญหาน่าจะอยู่ที่คนระดับที่เป็นผู้ใช้แรงงาน เลือกงานกันมากขึ้น ไม่ทำงานกันมากขึ้น มากกว่าที่จะโทษดินฟ้าอากาศ สภาพแวดล้อมหรือลักษณะของงาน เพราะแม่แต่โรงงาน หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ มีสวัสดิการและแรงจูงใจอย่างสูง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ใครๆก็อยากเข้าทำงาน ก็ยังประสบปัญหานี้ สงสัยว่าคนไทยที่จะทำงานแบบนี้หมดแล้วหาแทบไม่มี เลยต้องหาทางออกโดยการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งมองดูเบื้องต้นแล้วเขามีความตั้งใจที่จะมาหางานทำ และอยากทำงานมากกว่าคนไทยเสียอีก ที่จริงเราเองก็ยังอยากจ้างแรงงานไทยด้วยกันเองมากกว่า แต่เมื่อแก้ไขไม่ได้ก็จำเป็นที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าว แต่อย่างว่า ปัญหาเยอะเหลือเกิน ที่ยังอยู่ดีและไม่มีบัตร ก็ไม่ใช่นอยนะคะ อยากรับเขาเข้าทำงานก็ทำไม่ได้ จะทำบัตรให้ใหม่ก็ทำไม่ได้ เพราะหมดเขตแล้ว ส่วนค่าบัตร ค่าใช้จ่ายก็เยอะ ขั้นตอนก็เยอะ ฟังเจ้าหน้าที่อธิบายแล้ว เหมือนรู้เรื่องแต่ว่าไม่รู้เรื่อง เพราะเจ้าหน้าที่มีเวลาอธิบายนอก แค่พูดส่งๆไปที แต่ละคนก็ชี้แจงไม่เหมือนกัน และเจ้าหน้าที่เองก็ไม่รู้จะจัดการ หรือบริการอย่างไรให้ได้ทุกคน นโยบายบางที่ก็ยากที่จะปฏิบัติ เพราะผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้รับการสอนมาให้แก้ปัญหาได้ด้วย น่าจะแก้ไขได้ยากอยู่เพราะเป็นเรื่องของ “สำนึก” ด้วย เป็นไปได้ไหมที่ กระทรวงจะจัดให้คนที่ว่างงาน มีงานทำ ตามที่สถานประกอบการร้องขอ ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานคือ สำนักงานจัดหางานรองรับ แต่เหมือนมีไว้อย่างนั้นเอง คนไม่ได้หางานจากสำนักงานจัดหางาน แต่หางานจากสื่ออื่น หรืออินเตอร์เน็ต สถานประกอบการก็ไม่สามารถหาคนได้จากสำนักงานจัดหางาน ต้องเสียงบประมาณ เพื่อลงโฆษณาในอินเตอร์เน็ต และที่จริงอยากจะบอกถึงปํญหาขาดแคลนแรงงานที่เรากำลังประสบอยู่ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้คนที่ต้องการมีงานทำจริงๆ และไม่เลือกงาน เดินเข้ามาหาเรา ไม่เกี่ยงแม้เป็นแรงงานต่างด้าว แต่ออยากได้ที่ไม่ขัดต่อกฏหมายเท่านั้นเอง

TOP