Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เป็นลูกจ้างเหมาบริการมาเป็นเวลา 5 ปี เงินเดือนเท่าเดิม 8,300 บาท แต่ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวัน ค่าห้องครึ่งหนึ่งของเงินเดือน ทางกระทรวงแรงงานไม่มีวิธีใดช่วยเหลือลูกจ้างเหมาของกระทรวงบ้างรือครับ เห็นใจผมหน่อย

TOP