Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนท่านรมว.กระทรวงแรงงาน เนื่องจากกระผม ได้ฟ้องร้องบริษัทนายจ้างไปแล้ว ศาลสั่งให้จ่าย และนายจ้างขอผ่อน 10 งวด ตอนนี้ผ่อนได้3งวด และไม่ผ่อนต่อ รวมทั้งเงินค่าจ้างออกก็ไม่จ่าย พนักงานหลายคนที่ประสบปัญหาอย่างกระผม ผมจึงขอร้องเรียนท่านช่วยแก้ไขปัญหาให้กระผมที กรุณาติดต่อกลับ maty732@gmail.com หรือ0931243589 ผมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าเป็นยังไง บริษัทอะไร ขอบคุณเป็นอย่างสูงคับ

TOP