Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพฑูรย์ แก้วทอง ผมเป็นตัวแทนวิทยากรที่ไปสอนฝึกอาชีพกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร จะเรียนท่านรัฐมนตรีทราบว่าขณะนี้เหล่าวิทยากรที่เข้าไปสอนฝึกอาชีพที่ศพร.กทม. ยังไม่ได้ค่าตอบแทนจากทางศพร.กทม.เลยครับ รวมเวลา 5 เดือนแล้ว โทรไปถามที่ศพร.กทม.ก็บอกว่าหนังสือผอ. ยังไม่เซ็น บอกให้รอก่อน ยังงี้วิทยากรต้องรออีกนานไหมครับ มีเรื่องเรียนเท่านี้ครับ ขอให้ท่านช่วยพิจารณาเรื่องของวิทยากรด้วยน่ะครับ ขอกราบขอบพระคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

TOP