Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนท่านรัฐมนตรี ธ.กสิกรไทย สายงาน SME ใช้คำว่าขอความร่วมมือให้ไปทำงานในวันเสาร์ แทบจะทุกเสาร์ของสัปดาห์ แต่จริงๆ คือบังคับให้ไป เพราะมีการให้ลงชื่อมาทำงาน เสมือนมีผลต่อผลงานปลายปี และโบนัสประจำปี เค้าขู่ว่างั้นนะครับ และหากใครไม่ไปก็จะโทรตาม โทรจิก จะทำตัวไม่พอใจต่อหน้าพนักงาน บีบคั้น ระราน เหมือนผู้ใหญ่มีอำนาจ แต่รังแกเด็ก (ลูกจ้างที่ไม่มีทางสู้) ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดี มันเกินไปจริงๆ วันเสาร์คือวันหยุด และ โอที ก็ไม่มี บางคนอยากจะพักผ่อน จากการทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์ แต่ก็ต้องไป เพราะความเห็นแก่ตัวของบุคคล บางกลุ่ม… ขอแสดงความนับถือ และโปรดฟังคำร้องนี้ด้วยครับ ลูกค้าจ้างธนาคารกสิกรไทย

TOP