Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่านรัฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดิฉันเป็นลูกจ้าง Sub-Contrack หรือลูกจ้างที่หน่วยงานใหญ่ ๆ ได้ทำการจ้างผ่านทางบริษัท Outsurce ซึ่งบ่ริษัทเหล่านี้จะจัดหาพนักงานไปปฏิบัติการในตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องการโดยมีการทำข้อตกลงสัญญากันเป็นรายลักษณ์อักษร ซึ่งปัจจุบันนี้ดิฉันปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนถนนเส้นพระราม 9 ซึ่งหน่วยงานนี้จะมีการประมูลงานของบริษัทจัดพนักงานมาทำงานในทุก ๆ ปี ซึ่งดิฉันอยากจะเรียนถามท่าน รมต. ดังนี้ – ดิฉันและเพื่อน ๆ พนักงานอีกหลาย ๆ คน ทำงานที่หน่วยงานนี้ต่อ ซึ่งบางคนอยู่มาหลายปีแล้ว แต่ค่าแรงหรือค่าจ้างที่ได้รับก็ยังคงอยู่เท่าเดิม หรืออยู่ในอัตราตามที่หน่วยงานนี้กำหนด ซึ่งเมื่อมีคนใหม่เข้ามาก็จะได้รับอัตราเงินเดือนที่เท่ากับคนเก่าที่ทำงานมานาน – การทำงานอยู่ ณ หน่วยงานปัจจุบันนี้ทางบริษัทที่ส่งมาแจ้งคือเป็นพนักงานประจำ แต่ถ้าหากมีการ ขาด ลา มาสาย ทางบริษัทกับคิดจากจำนวนวัน 22 วัน (7100/22 = 322.73) โดยหากขาดโดยไม่แจ้ง หรือลาในวันหยุดจะโดนหัก 1000.- บาท แต่หากลาก่อนวันที่จะหยุดโดยไม่มีวันคันก็จะโดนหัก 345.46- บาท แต่ถ้าลาล่วงหน้า 3 วันก็จะโดนหัก 1 วัน หรือ 344.73 บาท ยกเว้นกรณีลาป่วยซึ่งจะต้องมีการแนบใบรับรองแพทย์มาแสดงพร้อมใบลาป่วย ถึงจะไม่มีการหักเงินถึงแม้จะลาป่วยเพียงวันเดียวก็ตาม(ซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะเพียรหรือเหนื่อยมากจนไม่สามารถมาทำงานไหว แต่ถ้าหากได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้ววันรุ่งขึ้นก็จะสามารถไปทำงานได้ตามปกติ) ซึ่งหากเป็นพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดิฉันทำอยู่นั้นแม้พนักงานจะลาป่วย 1-2 วันก็ยังไม่จำเป็นต้องแนบใบรับรองแพทย์เลย ซึ่งตรงนี้ดิฉันถือว่าเป็นการดูแลพนักงานแบบ 2 มาตรฐาน ท่านอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรถึงว่าเช่นนั้น นั้นเป็นเพราะเมื่อสิ้นเดือนทางบริษัทจะต้องส่งบิลเรียกเก็บค่าบริการกับทางหน่วยงานซึ่งตรงนี้ทางหน่วยงานจะมีการหักค่าจ้างในกรณีที่พนักงาน/ลูกจ้าง Sub-Contrack มีการขาด ลา มาสาย ซึ่งทางบริษัทแจ้งพวกดิฉันว่าเป็นพนักงานประจำ แต่การคิดเงินกับเหมือนเป็นลูกจ้างรายวันมากกว่า และการกระทำที่แสดงต่อพวกดิฉันก็ในหลาย ๆ ส่วนก็แสดงการแบ่งแยกอย่างชัดเจน เช่น พนักงานสามารถที่จะใส่กางเกงได้ แต่กับพวกดิฉันกับห้าม และเหมือนคอยจับผิดอยู่ตลอดเวลา – ในกรณีที่พวกดิฉัน ลูกจ้าง/พนักงาน Sub – Contrack ที่มีการปฏิบัติงานมาแล้ว 8 เดือน – 1 ปี ขึ้นไป และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานเดิมควรจะมีวันลาพักร้อนให้เหมือนกับ พนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่พวกดิฉันปฏิบัติงานอยู ซึ่งตรงนี้เนื่องมาจาก ในแต่ละปีทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดิฉันทำอยู่จะมีการประมูลในทุกปีก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนบริษัทในทุกปีเช่นกันซึ่งตรงนี้พวกดิฉันไม่อาจทราบได้เช่นกัน ดังนั้น ดิฉนจึงขอให้ท่านได้โปรดเข้ามาช่วยและดูแลพวกดิฉันด้วยค่ะ เพราะหากว่าอัตราขั้นต่ำ 300.- ผ่านดิฉันก็ไม่ทราบว่าในส่วนนี้พวกดิฉันจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด และจะคิดเงินจาก 30 วัน/1 เดือน หรือจะคิดจาก 22 วันกันแน่ ขอแสดงความนับถือ จากพนักงาน Sub – Contrack ที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมในหน่วยงาน

TOP