Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่านรัฐมนตรี ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าหากท่านได้สละเวลาอันมีค่าได้อ่านข้อร้องเรียนนี้ เนื่องจากผู้เขียนอยากได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หากท่านจะสามารภช่วยเหลือให้คำแนะนำได้บ้าง ผู้เขียนได้ทำงานกับบริษัทต่างชาติที่มีชาวอิสราเอลดำเนินงาน ในแถวพัทยา เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในตำแหน่งพนักงานขาย เมื่อเริ่มแรกเริ่มมีคนหลายคนได้เตือนว่าบริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทที่มีความได้รับความไม่พึงพอใจเป็นอย่างมาก รวมถึง การก่อสร้างล่าช้า ดำเนินการแบบผิดวิสัย ไม่ชอบมาพากล และรวมถึง การยักยอกในเรื่องค่าคอมมิชชั่นพนีกงานด้วยกลไลที่เอาเปรียบลูกน้อง แต่ด้วยผู้เชียนยังไม่ปักใจเชื่อมากนัก แพราะเรายังไม่ได้เริ่มทำงานกับเค้า หลังจากในเข้ามาทำงานได้หนึ่งเดือน คำกล่าวอ้างจากหลายฝ่าย ทั้งบุคคลที่เคยทำงานร่วมกับบริษัทแห่งนี้ รวมถึงบุคคลที่อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในพัทยาล้วนแสดงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นบริษัทื่ต้องระวังให้มากที่สุด ค่าคอมมิชัชันที่บริษัทจะใช้วิธีต่าง ๆ นานา ในการหาวิธีไม่ยอมจ่ายหากพนักงานขายได้ แต่จะใช้วิธีโดยการ จ่ายบางส่วน แล้วเก็บบางส่วนที่เหลือ โดยอ้างว่าเกิดความผิดผลาดทำให้การออกค่าคอมมิชั่นล่าข้า หรือพยายาม เก็บค่าคอมมิชั่นให้ออกจากบริษัทให้น้อยที่สุด เพื่อหากในบางกรณีบริษัทต้องการให้คนที่ออก จำนวนค่าคอมมิชชั่นที่ติดค้างบริษัทก็จะยึดไป โดยใช้คำกล่าวอ้างว่าทำงานไม่น่าพอใจ หรือ พูดกันง่าย ๆ เจตนาต้องการดองค่าคอมมิชชั่นให้กับบริษัทให้นานที่สุด แล้วยึดเวลาออกไป เป็นวิธีการที่ฉลาดแกมโก้งอยู่ทีเดียว และทุกเดือนพนักงงานทุกคนก็จะมีปัญหาของค่าคอมมิชชั่นที่ออกมาแล้วบิดเบือน ไม่ตรงตามที่ขาย ไม่เคยออกตรงตามเวลา เดี่ยววันโน้นบ้าง วันนี้บ้าง ยังมีความไม่ขอบมาพากลอีกเยอะมากกับบริษัทแห่งนี้ แต่ผู้เขียนอยากขอความกรุณาจากท่านช่วยให้คำแนะนำว่า ผู้เขียนเองเพิ่งจะตกเป็นเยื่อมีบริษัทค้างค่าคอมมิชั่นและก็มาบอกว่าไม่ต้องการให้ผุ้เขียนทำงานอีกต่อไปทั้ง ๆ ที่ยังไม่ครบข่วงสัญญา โปรเบชั่น และจะไม่ยอมจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่ผุ้เขียนได้ทำงานในข่วงการทำงาน ผู้เขียนให้รับการเตือนจากบุคคลภายยนอกเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากต้องติดต่อกับนายหน้าเป็นประจำ หนึ่งในนั้นมีความรู้จักกับบริษัทนี้เป็นอย่างดีมากและไม่ยอมทำธุรกิจร่วมกันอีกเพราะไม่ยอมจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเค้า ผู้เขียนมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของประเทศแต่โดนคนต่างชาติที่มาทำมาหากินในประเทศของเราเอาเปรียบโดยอาศัยข่องว่างของกฎหมายในการกระทำการบ่างอย่าง หากินโดยการหลบหลีกข้อบังคับกฎหมายบ้านเรา หากท่านจะมีความกรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ว่าผู้เขียนควารจะต้องทำการอย่างไรเป็นเรื่องแรกเพื่อที่จะได้รับค่าจ้างพร้อมต่าคอมมิชชั่นที่ผู้เขียนต้องได้รับในการทำงานตามข้อตกลง ผู้เขียนจะขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง การนี้ผู้เขียนต้องการให้ความถูกต้องเกิดขี้นในประเทศของเรา เรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องรองลงมา แต่รู้สีกเจ็บใจที่บริษัทต่างชาติมันเข้ามาในประเทศไทยเราเพื่อมาแสวงหาผลประโยชน์ ความกรุณาที่ท่านจะให้คำแนะนำนี้ผู้เขียนซาบซึ้งเป้นอย่างสูง ที่ท่านใด้ช่วยบำบัดทุกข์ของประชาชน กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ผู้เขียนจะรอคอยคำแนะนำจากท่าน ประชาชนคนไทย

TOP