Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่านรัฐมนตรี กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เนื่องจากน้องชาย ได้ทำงาน อยู่ บริษัท ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ให้กับ บริษัท ยูนิลีเวอร์ฯ จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันอายุ 22 ปี ทำงานมา เกือบ 2 ปี หลังจากเรียนจบ ปวส. ทั้งนี้ จากการทำงานบริษัทฯ ดังกล่าว ได้มีการเอาเปรียบพนักงาน ทุกคนที่ทำงาน โดยมีรายละเอียดสรุปย่อดังนี้ค่ะ 1. มีการหักเงินประกัน ของพนักงาน จำนวน 3 – 5 หมื่นบาท ของพนักงาน ที่ผ่านทดลองงาน โดยหักจากเงินเดือน ในแต่ละเดือน 2 -5 พันบาทขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของบริษัท 2. ไม่มีวันหยุดให้พนักงาน ตามกฎหมายกำหนด เช่น พักร้อน ,ลากิจ , ลาป่วย พนักงานคนไหนกระทำการหยุดดังกล่าว นอกเหนือจากที่บริษํท ฯ (หยุดให้ตามความพอใจของเจ้าของ) จะทำการปรับพนักงาน วันละ 500 บาท / คน 3. การดูแลสภาพยานพาหนะ ของบริษัท ฯ อาทิเช่น ยางรถ หมดสภาพ ไม่มีการทำการจัดเปลียนให้ แต่ จะให้พนักงน ทำการเปลี่นสลับยางภายในบริษัท ของรถที่มีกันอยู่ พนักงานบางคนเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำจะยางมาแล้ว และต้องมานั่งรับผิดชอบค่าซ่อมรถ และ ค่าของในรถให้บริษัท ด้วยค่ะ 4. สินค้าพนักงานขายไม่ได้เป้าที่กำหนด ทางบริษัท จะทำการหักเงินให้ได้เป้า แล้วให้ของพนักงาน ไปขายเอง แล้ว เอาเงินจากของดังกล่าว ที่ทางบริษัท ยัดเยียดให้มาแลกเป็นเงินเอง 5. ปัจจุบัน พนักงาน ต้องยกของหนัก พร้อม ขับรถ สินค้าด้วย ทำให้มีอาการปวดหลังรุนแรง และ มีอาการ ขาไม่มีแรงเนื่องจากปวดหลัง มาจากการทำงาน ซึ่งปัจจุบัน น้องชายอยู่ในกรณีดังกล่าว ซึ่งอายุ 22 ปี ทำงานมาเพิ่ง 2 ปี แต่มีอาการดังกล่าว ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำงานดังกล่าว เรียนจนจบปวส. ท่านคิดดูแล้วกัน ถ้าเกิดน้องดิฉันเป็นมากกว่านั้น แล้ว เกิดเดินไม่ได้ขึ้น บริษัท จะรับผิดชอบได้อย่างไร ลูกเพิ่ง 7 เดือน ภรรยาอายุ 22 เหมือนกัน อย่างนี้เรียกว่า บริษัท เอาเปรียบแรงงาน หรือ ว่าเห็นดีเห็นชอบด้วยค่ะ กรุณาตรวจสอบการดำเนินงานด้านธุรกิจ ของบริษัท ดังกล่าวให้ด้วยนะค่ะ เพื่อไม่ต้องถูกเอาเปรียบตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความเป็นธรรมจากท่านในครั้งนี้ค่ะ บริษัท ยูนิ ธนาทรัพย์ จำกัด ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร 056-336-565

TOP