Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ในการสอบ นักวิชาการแรงงาน คนที่ได้ อันดับหนึ่ง มีชื่อเป็นบุคคลกรใน สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เหมือนกับว่าประกาศเปิดสอบ ให้บุคคลภายนอกมาสอบแข่งขัน แต่มีคนเลือกไว้แล้ว…. แล้วจะ เปิดสอบทำไมหล่ะ….ทำไมไม่เปิดสอบบุคคลภายในองค์กร มันเสียเวลาคนที่ตั้งใจไปสอบ เตรียมอ่านหนังสือ เตรียมตัวที่จะไปสอบ บางคน มีที่จะเปิดสอบพร้อมกันหลาย ที่ แต่ เลือกมาสอบที่หนองคาย…ทำให้บุคคลเหล่านั้นเสียโอกาส ในการทำงานไหม… อีกอย่าง คนที่สอบผ่านข้อเขียน แต่ ไม่โชว์คะแนน ว่าได้เท่าไหร่ ได้ลำดับที่เท่าไหร่ สอบสัมภาษณ์ ก็ไม่ได้โชว์คะแนน สัมภาษณ์ …. เหมือนกับว่า เลือกใครก็ได้เข้าทำงาน หรือ คนที่เตรียมไว้แล้ว…. คราวหน้า ทำให้เนียนหน่อย รายชื่อบุคคลกร ในเวป ก็เอาออกด้วย แล้วก็ ทำเนียบบุคคลกร หน้าห้องทำงาน ยังติดอยู่เลย คน ที่ไปสอบหรือสัมภาษณ์ จะได้ไม่รู้ สงสัยวันที่สัมภาษณ์ คนที่ได้อันดับหนึ่ง คง ลา ครึ่ง วัน มั้ง เหนื่อยใจกับระบบ ราชการไทย………….

TOP