Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ได้เห็นการทำงานของท่าน ธีรวุฒิ เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดปทุมธานี แล้วขอชื่นชม ท่านทำงานเชิงรุก ที่สำคัญ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ท่านเข้มงวดให้ทุกฝ่ายทำให้ถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งเรื่องความปลอดภัยและกฏหมายแรงงาน ความเข้มงวดของท่านทำให้หลายบริษัทได้รับความเดือดร้อนเพราะเคยทำผิดแบบสบายๆมาก่อน แต่สุดท้ายคนดีอยู่ไม่ได้นานล่าสุดท่านถูกย้ายไปอยู่ในเขตที่มีโรงงานน้อยๆทุ่งนาแยอะๆ ขอให้กำลังใจท่านครับ คนไม่เห็น แต่ผีเห็นครับ ความดีของท่าน

TOP