Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คาดแรงงานสมัครมาตรา 40 ตามเป้า ‘เผดิมชัย’ จี้สปส.เร่งจูงใจ ชาวบ้านร้องขอเพิ่มสิทธิ์

TOP