Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘พิพัฒน์’ กระตุ้นแรงงานไทยในอิสราเอลรีบกลับประเทศ

pll_content_description

“รมว.แรงงาน” ขอให้แรงงานไทยในอิสราเอลรีบกลับประเทศ หวั่นเหตุรุนแรงเป็นอันตรายต่อชีวิต

29 ต.ค. 2566 – นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในอิสราเอล ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 นั้น ขณะนี้ กระทรวงแรงงานได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถานการณ์ความไม่สงบมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิต และความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอล รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้น

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานไทย กระทรวงแรงงานจึงขอแจ้งให้พี่น้องแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด และขอให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย ช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล พิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุด

โดยผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับ สามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่: รร. David InterContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv- Yafo, 61501
โทรศัพท์ศูนย์พักพิง : 050-443 8094, 053-557-4115
โทรศัพท์สถานทูตฯ : 055-271 2201, 053-245 2826, 054-636 8150

“รัฐบาล กระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุดตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของตัวแรงงานไทยเองเป็นลำดับแรก และขอให้ไตร่ตรองให้รอบคอบ ตลอดจนคำนึงถึงชีวิตเป็นสำคัญเนื่องจากเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้” นายพิพัฒน์ กล่าวท้ายสุด

Tags:

TOP