Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.สุชาติ สั่งการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งฝึกทักษะเยาวชน ขยายตลาดแรงงานญี่ปุ่น

TOP