Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.เฮ้ง เร่งเครื่อง ส่ง ‘โฆษก’นำทีม หารือ ศอ.บต.จัดส่งแรงงานฝีมือชายแดนใต้ไปซาอุฯ

TOP