Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน ตรวจศูนย์บริการร่วมฯ เกาะสมุย ย้ำ การทำงานต้องเข้มข้นรองรับนายจ้าง – ลูกจ้างต่างชาติ

pll_content_description

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เกาะสมุย ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ย้ำ การทำงานบนเกาะสมุยเจ้าหน้าที่ในสังกัด 5 หน่วยงานตัอง’ทำงานเข้มข้น’ เหตุนักท่องเที่ยวเข้ามามาก การดูแลจึงไม่เหมือนที่อื่น เชื่อ อนาคตอาจเกิดภาพการแย่งงานกันทำของชาวต่างชาติ ชู งานของ ก.แรงงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ด้าน ‘ปลัดแรงงาน’ห่วงปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งจะทำให่ไทยถูกกีดกันทางการค้าได้ หารือหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยสอดส่องดูแล ‘ชื่นชม’อาสาสมัครแรงงาน ช่วยงานกระทรวง ด้านอสร.เผยความรู้สึกว่าทุกงานที่ทำทุ่มเทเพื่อชาวสมุย พร้อมอยากเห็นคนในสมุยมีงานทำPreview

Download Images

           พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภารกิจตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอเกาะสมุย ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยกล่าวว่า การทำงานในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ต้องมีความเข้มแข็ง เพราะที่นี่มีนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าวเข้ามามากมาย การดูแลจึงไม่เหมือนกับที่อื่น เพราะการที่มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานมาก หลากหลายสัญชาติ เป็นทั้งนายจ้าง เป็นเจ้าของสถานประกอบกิจการ ขณะที่ส่วนหนึ่งก็เป็นลูกจ้างด้วย ดังนั้นศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอเกาะสมุย ซึ่งมีหน่วยงานก.เเรงงานทั้ง 5 หน่วยงานจึงจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อรองรับสถานการณ์ในรูปแบบที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น
         ” ในอนาคตอาจเกิดการแย่งงานกันทำ เนื่องจากแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ก็เป็นได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังกล่าวอีกว่างานของกระทรวงแรงงานเป็นงานที่สร้างกุศลผลบุญ เพราะเป็นเรื่องยากที่มนุษย์เกิดมาแล้วมีงานทำและเป็นงานที่สร้างคุณประโยชน์กับประชาชน จึงขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานทุกอย่างให้เต็มที่ ขอให้มีความสุขที่จะทำประโยชน์กับผู้อื่น”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
          นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เป็นห่วงปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับ Tier 3 ซึ่งจะส่งผลต่อการถูกกีดกันทางการค้า จึงขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขัองช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์กับประเทศไทย
         ด้าน น.ส.ธนภรณ์ วิรุฬมาส อาสาสมัครแรงงาน อำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า ปัจจุบันทำงานด้านอาสาสมัครหลายหน่วยงาน ซึ่งทุกงานที่ทำจะทำด้วยใจและทุ่มเทเพื่อชาวสมุย ขณะเดียวกันก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
         ส่วน น.ส.วรินทร์ เชาวลิต อาสาสมัครแรงงานตำบลตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย กล่าวว่า โดยส่วนตัวที่มาเป็นอาสาสมัครแรงงาน เพราะอยากเห็นคนในหมู่บ้านมีงานทำ และปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในเกาะสมุยเป็นจำนวนมาก ตนอยู่ในพื้นที่จะเข้าใจปัญหาและมีความใกล้ชิดกับคนในชุมชน จึงต้องการช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างเต็มที่
———————————
       กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
17 ตุลาคม 2557

Tags:

TOP