Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘สุชาติ ชมกลิ่น’ ให้กำลังใจผู้ใช้แรงงานวันเมย์เดย์ ยันมุ่งขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลดุจคนในครอบครัว

TOP