Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส.ประมง พบ รมว.แรงงาน หาทางออก ปัญหาประมง

pll_content_description

 หาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมง อนาคตนำเข้าแรงงานแบบจีทูจี ต้องมีการเตรียมความพร้อมแรงงานจากประเทศต้นทางก่อนเข้ามาทำงานPreview

Download Images

            พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเข้าพบว่า สมาคมได้มาเสนอปัญหาที่ได้ประสบอยู่ ทั้งเรื่องของแรงงานและความถูกต้องในการจ้างแรงงานทำงานในเรือประมง ประเด็นหลักคือ อยากได้แรงงานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งในอนาคตมีการนำเข้าอย่างถูกกฎหมายแบบจีทูจี (รัฐต่อรัฐ) หรือแบบเอ็มโอยู จากประเทศต่างๆ ที่พร้อมมาทำประมง
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับข้อเสนอของสมาคมมาพิจารณาดำเนินการ เรื่องแรกคือ ศึกษาระบบที่จะนำเข้าแรงงานแบบจีทูจีมาทำในประมง ทำอย่างไรถึงจะมีการเตรียมความพร้อมแรงงานมาจากประเทศต้นทางก่อนที่จะมาทำประมง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวทางสมาคมฯ พร้อมที่จะไปแจ้งให้ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นประเทศบังกลาเทศ เวียดนาม อินโดนีเซีย หรือจากประเทศใดที่พร้อมจะมาทำประมง สำหรับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแรงงานที่ทำงานในเรือประมงน้ำลึกที่ยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนที่ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ วันสต็อปเซอร์วิส ได้รับมาจะแก้ปัญหา แต่น่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เนื่องจากได้มีการแจ้งชื่อไว้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแล้ว
            สำหรับเรื่องของศูนย์ประสานงานแรงงานประมง ที่จัดขึ้นในจังหวัดชายฝั่งทะเล จากที่ได้รับฟังจากทางสมาคมฯ และผู้ประกอบการภาคประมง ขอให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่การเป็นศูนย์ฯ การรวบรวมข้อมูล  ความต้องการของแรงงานประมงที่ต้องประสานงานและดำเนินการให้มากกว่านี้ ส่วนเรื่องการค้ามนุษย์ทางสมาคมฯ ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่อยู่แล้ว โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ปัญหาที่ถูกลดระดับมาอยู่ Tier ๓ หลักๆ คือ ผู้กระทำผิดกฎหมายยังไม่ถูกดำเนินคดี ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรี ซึ่งทุกฝ่ายกำลังแก้ไข

#########################

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ

Tags:

TOP