Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เกษตรกร แม่ค้า ฟรีแลนซ์ เฮ “พิพัฒน์” รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ดัน ม.40 ชดเชยรายได้เมื่อหยุดงาน จ.นราธิวาส

pll_content_description

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้ประกันตน เครือข่ายประกันสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า คนขับรถรับจ้าง เกษตรกร ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งถือเป็นแรงงานสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิความคุ้มครองสูงสุด 5 กรณี ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานอิสระให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงแรงงาน “การสร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน” โดยปัจจุบันมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 301,276 คน พร้อมนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่น และการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ราย โดยรายแรกคือ นางอนงค์ แซ่ภู่ อายุ 67 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุพพลภาพจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก รายที่ 2 คือ นายกรุณา มณีแสง อายุ 66 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากโรคจากไตวายเรื้อรังและโรคเบาหวาน

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวเสริมว่า สำนักงานประกันสังคม ต้องการเน้นย้ำความสำคัญของประกันสังคมมาตรา 40 ที่ให้การคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบ และเพิ่มพูนศักยภาพของเครือข่ายประกันสังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ ให้สามารถขยายผล รณรงค์ให้แรงงานภาคอิสระ เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น โดยผู้เข้าร่วมงานในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 400 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เครือข่ายประกันสังคม อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดนราธิวาส ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเครือข่ายประกันสังคม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมของภาคีเครือข่ายอีกด้วย

Tags:

TOP