Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระผมนายโสฬส เฮ้งไพบูลย์ กระผมอายุ17ปี อยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกกระผมไม่มีงานทำมาหลายเดือนแล้วกระผมอยากจะได้งานทำในจังหวัดของตังเองไม่ทราบว่ากระทรวงแรงงานสามารถหางานให้ผมได้ใหมคาบ ที่อยู่ของผม 112/9 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จังหวัด.ราชบุรี 70130 เบอร์โทร 0869880854 นะคาบขอหาให้หน่อยนะคาบ

TOP