Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กราบเรียนท่านรมว.แรงงาน ขณะนี้บ้านเมืองกำลังวุ่นวาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังกล้าที่จะระดมข้าราชการไปทำบุญในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 53 ที่จังหวัดกำแพงเพชรอีก ไม่ทราบว่าท่านอธิบดีไม่กลัวโดนลูกหลงบ้างหรือไร หากท่านไม่กลัว ลูกน้องของท่านกลัวมาก บางคนบ้านอยู่ในแถบอันตรายยังต้องไปร่วมงานด้วย ขอให้ท่านรมว.ช่วยห้ามปรามหน่อยได้หรือไม่ /ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่กลัวตายอยู่

TOP