Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การโยกย้ายพนักงานไปทำงานนอกพื่นที่การทำงานหรือต่างจังหวัดโดยพนักงานไมยินยอมไปแล้วจะให้ลาออกโดยพนักงานก็มีอายุงาน1-2ปีโดยไม่ปลดแล้วไม่ใด้ผลตอบแทนอะไรเลยหรือครับมีทางแก้หรือยังไงป่าวครับ

TOP