Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอรบกวนเวลาหน่อยครับ ผมทำงานอยู่ที่บริษัทนี้ แต่เพื่อนของผมออกกันไปหลายคนแล้ว สาเหตุมาจาก ความปลอดภัยการทำงาน เพราะเครื่องจักรของบริษัทนี้ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน พนักงาน ถูกตอกนิ้วแตกไปหลายคนแล้ว ผงเหล็กเข้าตา แต่เมื่อไป รพ เจ้าหน้าที่ จป กลับให้บอกไปว่า โดนเหล็กทับมือ บ้าง หรืออย่างอื่นบ้าง ดังนั้นจึงไม่ได้เงินทดแทนเรื่องการสูญเสียอวัยวะ และเมื่อมาดูที่ บอร์ด ของ จป ก็ไม่มีการลงสถิติ เรื่องอุบัติเหตุดังกล่าว , ผมคิดเขาต้องส่งรายงานให้กับ กรม . แต่ผมคิดว่า คงเป็นการเมคขึ้นมา ผมสามารถร้องเรียนให้มาตรวจสอบได้อย่างไร และที่ใหน ขอบพระคุณครับ

TOP