Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอเรียนถามว่าที่ขึ้นเงินเดือน 1.5 หมื่น ของทั้ง 5 กลุ่มนี้ทั้งที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และทหาร อยากทราบว่าที่เป็นลูกจ้างภาครัฐที่จบ ป.ตรี รวมถึงจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างโครงการต่างๆ นี้ได้ 1.5 หมื่นหมดทุกคนไหมครับ ถ้าไม่ได้…อยากให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยน่ะครับ พวกรากหญ้าอย่างพวกผมจะตายกันหมดแล้ว..และคนที่ทำงานจริงๆๆๆจังๆๆก็มีแต่ลูกจ้างทั้งนั้น ช่วยก้อช่วยให้มันทั่วถึงหน่อยน่ะครับ ขอบคุณมากครับ

TOP