Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอให้พิจารณาแก้ไขและขอคำปรึกษา อยากให้แก้ไขลูกจ้างที่เป็นโครงการหรือจ้างเหมาและสัญญาปีต่อปีอยากเลื่อนเงินหรือปรับขั้นตำแน่งให้เพราะทุกวันนี้ค่าครองชีพก็ขึ้นอยากให้ปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วและด่วนเหมือนกับราชการบางทีคนที่เขาไม่มีโอกาสสอบบรรจุราชการได้หรือสอบยังไม่ติดเราก็จะได้มีส่วนทดแทนหรือสวัสดิการเหมือนราชการบางเพราะทุกวันนี้เหมือนหน่วยงานบางระบบชอบเอาเปรียบไม่มีมาตรฐานเดียวกันอยากให้ปรับโดยด่วนเราต้องเอาความจริงไม่ใช่ยึดติดตรงที่เงินต้องตามวุฒิมากก็ได้มาคิดกันใหม่ว่าค่าใช้จ่ายสูงแต่รายรับน้อยไม่เท่ากับสังคมปัจจุบันงานราชการก็ส่วนมากรับแต่วุฒิสูงและเกินเปิดสอบน้อยมากบางคนอยากทำงานราชการเพราะมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์มากมายและมั่นคงกว่าแต่การที่จะเข้าถึงมันอยากมากคงพิจารณานะครับ ด่วนที่สุด ขึ้นแรงงานขั้น300 น่าจะครอบคุมไปทั่ว มีการได้เปรียบ เสียเปรีบย ค่าครองชีพก็ขึ้นจะเอาที่ไหนจ่ายละครับ 207/1ม.1ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120

TOP