Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้าพเจ้าเป็น จป.คนหนึ่งที่ขอชื่นชมอาจารยธีรวุฒิเป็นอย่างมาก เพราะท่านได้เข้าไปตรวจตามบริษัทและเรียกนายจ้างมาอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่นายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับลูกจ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่แรงงานคนอื่นๆที่ข้าพเจ้ารู้จักไม่เคยทำ มีแต่รอให้พวกนายจ้างใช้เงินปกปิดความผิด แต่กับอาจารย์ห้ามแม้แต่จะคิดจะเอาเงินไปให้ เพราะท่านย้ำอยู่เสมอว่า ท่านเป็นข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน ข้าของในหลวง ไม่รับสินบนใดๆทั้งสิ้น ถ้าผิดแล้วแก้ไขท่านจะยินดีมาก แต่ถ้าผิดแล้วยังดื้อท่านก็ไม่ปล่อยไว้แน่ อยากให้ข้าราชการคนอื่นๆเอาเป็นเยี่ยงอย่างจริงๆ ขอให้อาจารย์อยู่ที่แรงงานจ.ปทุมธานีไปอีกนานๆ จะได้คอยจัดการกับพวกนายจ้างที่ชอบเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างให้หมดไปซะที

TOP