Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้าพเจ้าได้ทำงานอยู่ที่บริษัทขายตรงแห่งหนึ่ง(ทำอยู่ในoffice)แต่ทางบริษัทให้หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้น และ ไม่มีวันลาหยุดพักร้อยเลย ซึ่งตอนที่รัฐบาลออกมาพูดว่าอยากให้ประชาชนได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ข้าพเจ้าจึงอยากวิงวอนให้ท่านรัฐมนตรีประกาศออกมาว่าพนักงานที่ทำงานofficeให้ได้มีวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ในทุกบริษัท และขอให้มีวันหยุดลาพักร้อนด้วยซึ่งทางบริษัทไม่ได้มีนโยบายให้มีวันหยุดลาพักร้อน จึงขอความกรุณาช่วยตรวจสอบและดำเนินการด้วย

TOP