Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คนพิการเรื่องมีปัญหาเงินเดือนต่ำมาก ไม่พอเงินเพราะ ค่าบ้านเช่า ค่าใช้กิน ค่าน้ำ ค่าไฟ. ค่าเสี้ยงลูก. ได้กำไรน้อย. เครียดมากหรือ ทดงาน3เดือนผ่านแล้วเพิ่มเงินต่ำน้อย. จริงมาก แต่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี เท่าเหมือนเงินเดือน9000บ. น้อย แต่ไม่ใช่ 12000บ. หรือ บริษัทเจมาร์ทประกาศ มีสัญญาเว็ป เงินเดือน12000บ. ไม่ตรงทำไม แต่ คนพิการ เงินเดือน9000บน้อย. ลาออกมาก. ที่บริษเจมาร์ท.

TOP