Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คนรับใช้ที่บ้านเป็นคนลาวและได้กลับประเทศไปแล้ว และเขาต้องการกลับมาทำงานกับที่บ้านอีกครั้ง ต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง และต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่นไหร่ค่ะ ขอบบคุณคะ

TOP