Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คือว่าตอนนี้ ได้เข้ารับการฝึกอบรม สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ตอนนี้เรียนมาได้ เริ่มเข้า เดือนที่ 4 แล้วครับ คือว่าตั้งแต่ เรียนมา ยังไม่ได้ รับ ความรู้ เต็มที่เลยครับ การเรียนการสอน แบบว่า ไม่มี แบบแผนเลยครับ ไม่มีแผนการสอน ที่แน่ชัด เลย ไปเรียนทุกวันนี้ เหมือนไป เปล่าๆ เลยครับ เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่า การเรียนการสอน 6 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน กลัว ว่าถ้าเรียนเป็นแบบนี้ จะมีปัญหา ตอน การฝึกงาน อยากให้ช่วยดูแล เรื่องนี้หน่อย ครับ ตั้งใจมาเรียนจิงๆ แต่ กลับเป็นแบบนี้ ไม่ไหว จิงๆครับ ฝากด้วยน่ะครับ ขอบคุณ ท่าน มากครับ

TOP