Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คือ ผมรู้เรื่องมาว่ามีเพื่อนของแฟนผมมาบอกชักชวนใช้ไปเชียร์ดื่ม ร้านอาหารผับ ในมาเลย์เซีย และสิงค์โปร์ โดยบอกว่าไปทำประมาน20วันได้เงินประมาณ80000บาทไทย. เราสามารถแจ้งเรื่องได้ที่ไหนคับ

TOP