Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งานเดี่ยวนี้หายากนะครับ พอดีผมจะเรียนภาคค่ำและหางานทำช่วงกลางวันเรียนภาคค่ำตั้งแต่18.00น.-20.00น.งานมีเยอะแต่งานที่เลิก16.00-17.00น.หายากมากเลยอยากปรึกษาและหางานทางท่านบ้างเบอร์ 086-1802006 นาย อนุชา ใจยอง

TOP