Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

จบทางด้านวิทยาศาตร์เคมี ได้ทำงานกับบริษัทสิ่งทอใหญ่ของประเทศโดยทำงานเกี่ยวกับการย้อม เกี่ยวกับสีเคมี ย้อม พอมาระยะหลังมีการมอบหมายงานให้ทำ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่เรียนมาเลยสักนิดเหมือนเปลี่ยนฝ่ามือกับหลังเท้า ให้ทำงานทางด้านช่างซ่อมมอเตอร์ ไปทำเป็นช่างล้างเครื่องนิตติ้งไปเป็นแรงงานตัดผ้าห่มเป็นระยะเวลาเกือบ7ปี(ทำงานอยู่ที่นี่มาแล้ว20กว่าปี) อายุก็มากขึ้นจะเปลี่ยนงานก็ยาก จะใช้ข้อกฏหมายไหนไปจัดการ ให้เกิดความยุตติธรรม

TOP