Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

จาก ชมรมประชาอาสา/- ขณะนี้ปัญหาแรงงานต่างด้าวมีมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ทั้งยังแย่งงานคนไทยทำ อีกประการหนึ่งคือ กการส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวมาทำงานในไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและมีค่าแรงต่ำกว่า ทำให้ก่อเกิดปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการค้าระหว่างประเทศ จากประเด็นที่ไทยต้องจัดเจ้าหน้าที่และหาทางทำงานเพื่อป้องกัน ก็ยังทำได้ไม่มากนัก เพราะผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ ด้วยเหตุที่แรงงานมีค่าหัวและการค้ามนุษย์ ตลอดจนการค้าหญิงและเด็ก ทำให้เกิดขบวนการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ชมรมประชาอาสา ได้มีการติดตามและมองเห็นว่า”ค่าแรงงานที่เหมาะสมกับการครองชีพของคนไทย คือ ทางออกที่นายจ้างควรจะจัดให้ และใช้แรงงานไทยทำงานมากกว่า เพราะเป็นการสร้างงานให้คนไทย อีกทั้งรัฐไม่ต้องจัดงบประมาณฝึกงาน หางาน เพิ่มเงินงบประมาณเพื่อปราบปรามแรงงานเถือ่น ทางนี้น่าจะเป็นหนทางที่ดี สำหรับการจ้างานที่มีภายในประเทศเวลานี้ โดยเฉพาะภายในพื้นที่ลึกถึงใจกลางประเทศ เช่น กทม. แต่หากกิจการใดต้องการต้นทุนต่ำและจะจ้างแรงงานต่างด้าว ควรเสนอ ครม.และสภาอุตฯ ให้โยกย้าย โรงงานไปอยู่ตามขอบชายแดน พร้อมกับรับคนงานต่างด้าว เช้าไปเย็นกลับ จะดีกว่า เพราะเราไม่ต้องมากังวลเรื่องภัยที่จะเข้ามาถึง อีกประการหนึ่งคือ การสกัดสินค้าเถื่อนและกำแพงภาษีก็ทำได้ นอกจากนี้การลงทุนร่วมที่ต่างประเทศเพื่อคนต่างชาติ ก็ทำให้เกิดรายได้กับคนไทย ความเจริญจะเกิดตามขอบชายแดน พร้อมกับการนำสินค้าที่ผลิตกลับไปสู่ตลาดของประเทศนั้น โดยต้นทุนค่าขนส่งต่ำ จึงเห็นว่า ครม.ควรจะเร่งดำเนินการ กับปัญหาแรงงานต่างด้าวและเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมชายแดน ทั้งค้าปลีก-ส่ง ยิ่งหากเป็นวัตถุดิบที่หาได้จากขอบชายแดนราคาไม่แพงก็คือทางสู้กับต่างชาติได้ เราเป็นแหล่งเท๕โน เขามีวัตถุดิบ เราแปรรูปและส่งออก จะดีกว่า/จาก นายสัณฑพงศ์ โสไกร ประธานชมรมประชาอาสา

TOP