Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ดิฉันทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งมา 6 ปี แล้ว วันหนึ่งหัวหน้าคนเดิมได้ลาออกจากงานเพราะโดนบีบให้ออก และมีหัวหน้าคนใหม่เข้ามาดูแลแทนได้ไม่ถึง 2 สัปดาห์ก็มีการตรวจจากบุคคลภายนอก (ตรวจระบบของบริษัท) วันนั้นดิฉันได้ไปรออีกทีหนึ่งแต่แผนกเดียวกัน มี 2ท่ีส่วนท่ีแรกท่ีเค้าไปตรวจเค้าบอกอะไรก็ไม่พร้อมและโทรมาหาและตะคอกใส่ดิฉันด้วยน้ำเสียงเจ้านายกับขี้ข้า และยืนด่าว่าต่าง ๆ นา ๆ ดิฉันไม่ได้ยินเองหรอกพนักงานท่ีทำงานตรงนั้นได้ยินเสร็จก็นำเรืองท่ีเกิดขึ้นไปเล่าให้เพื่อน ๆ ท่ีเป้นหัวหน้าด้วยกันฟัง พอดิฉันทราบจึงบอกกับหัวหน้าคนนั้นว่า "คนเราคนเหมือนกันพูดดีดีก็รู้เรื่องไม่ต้องใช้วาจาหรือใช้อำนาจในการสั่งขนาดนั้นก็ได้ หลังจากนั้นเค้าก้ร้องไห้ไปฟ้องผู้บริหาร โดยนำเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวไปฟ้องปะปนกันโดยไม่แยกแยะ ทำให้ผู้บริหารคนนั้นย้ายดิฉันออกจากท่ีทำงานเดิมและให้ไปอยู่ท่ีใหม่โดยไม่มีการสอบสวนหรื่อไต่ถามหาความจริง ไม่มีคำสั่งจากนายใหญ่ และบอกให้หัวหน้าทุกคนทราบว่า อยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ออกไป คำพูดมีผลกับจิตใจดิฉันมากทำให้ไม่อยากมาทำงาน ไม่อยากทำอะไรเลย และจะบับให้ลาออกไปเอง โดยจะย้ายให้ไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ บอกตรง ๆ ว่าดิฉันกลัวมากกลัวว่าจะอยู่ทำงานต่อไปไม่ได้ ดิฉันขอความเมตตาให้คำปรึกษาด้วยนะคะ เพื่อจะได้ตัดสินใจในการลาออกหรือไม่

TOP