Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ดิฉันเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน ทำงานอยู่ระดับ Supervisor ซึ่งในบริษัทมีการจัดผังองค์กรและระดับการจ้างงาน (Job Grade/Job level) โดยตำแหน่งของดิฉันเท่ากับ Job Grade 5 ขณะนี้มีอีกหน่วยงานหนึ่งประกาศรับสมัครภายในองค์กร (ประกาศรับสมัครงานจัดทำโดยฝ่าย HR) เพื่อหาพนักงานในบริษัทไปทำงานในระบบ Senior Manager (Job level 7) ดิฉันถูกทาบทามจากหัวหน้าของฝ่ายที่รับสมัคร และนัดสัมภาษณ์ ซึ่งเขาตกลงรับดิฉันไปทำงานที่ฝ่ายโน้น ดิฉันจึงกลับมาแจ้งให้หัวหน้าสายตรงต้นสังกัดทราบ ว่าจะขอย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ซึ่งจะไปวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (วันที่คุยกับหัวหน้าคือ 19 มิถุนายน 2557) โดยบอกว่าระหว่างนี้จะให้ดิฉันสอนงานหรือโอนถ่ายงานให้ใครก็นัดมาได้เลย แต่หัวหน้าสายตรงไม่อนุญาตให้ย้ายได้ เหตุผลคือ ถ่าย้ายไปทางนี้ไม่มีคนทำงาน วันรุ่งขึ้นดิฉันจึงไปขอพบเจ้านายที่สูงสุดในสายของดิฉัน ซึ่งคือ หัวหน้าของหัวหน้าสายตรงของดิฉันว่าจะขอย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ซึ่งจะได้โปรโมทจาก Job ระดับ 5 เป็น ระดับ 7 และจะมีค่าตำแหน่งเพิ่ม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเส้นทางการเติบโตในหน้าที่การงาน เพราะดิฉัน อยู่ Job ระดับ 5 แบบเดิมมาตลอด 9 ปีที่ทำงานที่แผนกนี้แล้ว เจ้านายใหญ่ (ผู้อำนวยการของฝ่ายงานที่ดิฉันสังกัด) ท่านนี้บอกว่า ท่านเข้าใจว่าเราจะก้าวหน้า เราจะเติบโต แต่เขาไม่สามารถโดอนย้ายให้ได้เพราะถ้าย้ายไปทางแผนกนี้ต้องพัง เพราะไม่สามารถหาใครมาทำงานทดแทนดิฉันได้ ดิฉัน “หรือท่านจะลองเจรจาต่อรองกับฝ่ายโน้น เผื่อว่าเขาจะขยับวันเริ่มงานได้ แต่โอกาสก็ไม่ได้มีเข้ามาในชีวิตบ่อยๆ วันนี้มีโอกาสดิฉันก็ไม่อยากเสียโอกาสไป” เจ้านายใหญ่ ตอบว่า “สรุปคือเข้าใจความต้องการของดิฉัน แต่ไม่สามารถให้โอนย้ายในตอนนี้ และไม่รู้ว่าจะให้ไปได้เมื่อไหร่ เพราะต้องหาคนมาทำงานแทนให้ได้ก่อน” คำถาม คือ แบบนี้จะทำอย่างไรได้ค่ะ หากต้นสังกัดไม่ยอมให้ย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงกว่า

TOP