Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ดิฉัน ได้ทำงาน ในสถาบันความงามมาเวลรัสคลีนิค ใน จังหวัดพิษณุโลก เรื่องที่ดิฉันคิดว่าโดนเอาเปรียบ คือ 1. วันหยุดปกติ ในหนึ่งเดือน ให้หยุดได้แค่ 4 วัน เช่น หยุดวันพุธ หากเดือนไหน มีวันพุทธ 5 วันไม่สามารถหยุดได้ หรือถ้าหยุดจะโดนหักเงินสองแรง คือ 300-400 บาทต่อวัน 2.การลา หาเป็นการลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ โดนหัก 1 แรง หามีใบรับรอแพทย์ จะโดนหัก 1 แรง ซึ่งใบรับรองแพทย์ ต้องมาจากโรงพยาบาลเท่านั้น 3.เวลาการทำงาน ตั้งแต่10:30 -20:00 ซึ่งเกิน จากที่กฏหมายแรงงานกำหนด ไม่/เกิน 54 ชั่วโมงต่อ การทำงาน1 สัปดาห์ อยากจะร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ว่าตามกฏหมายแล้ว เราสามารถร้องเรียน และให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบได้หรือไม่ มีวิธีแก้ไขให้เป็นไปตามกฏหมายได้หรือไม่ ทางผู้ประกอบการต้องปรับปรุงและทำตามกฏหมายหรือไม่. ถ้าไม่ปรับ มีมาตรการอย่างไร รบกวนด้วยนะคะ

TOP