Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตามที่กระผมได้เรียนถามท่านว่า ท่านอนุญาต ให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งแม่บ้าน พนักงานขับรถและรปภ.ทดสอบลูกจ้างเหมาบริการที่เป็นคนพิการโดยการด่าให้ได้รับความเสียหายหรือได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความสามารถเพิ่มความพิการให้คนพิการได้หรือไม่ เช่น ด่าใส่คนพิการทางการได้ยินว่าเป็นคนบ้า แต่พอถูกทดสอบกลับกลับโกรธ และถ้ากระทำต่อคนพิการที่ทำหน้าที่ของนักวิชาการแรงงานจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคนพิการหรือไม่ ในด้านความน่าเชื่อถือ หริอท่านอนุญาติให้พนักงานขับรถของ สจก.5 มีพฤติกรรมพยายามที่จะเกี่ยวข้องกับลูกจ้างหญิงที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือไม่… จริงเท็จแค่ไหนถาม สจก.5 ดูนั้น ท่าน ผอ.สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ได้สอบถามกระผมว่า ใคร หรือแม่บ้าน พนักงานขับรถ หรือ รปภ.คนไหนด่าใส่ ซึ่งกระผมได้เรียนท่านไปว่าถ้าจะให้บุคคลเหล่านั้นยอมรับความจริงต้องมีหลักฐาน แต่กระผมไม่มีหลักฐาน หรือไม่ได้บันทึกเทปเสียงหรือ วีดีโอ ไว้ ท่าน ผอ.จะให้กระผมยกมือไว้พวกเขาเหล่านั้นเพราะคิดว่ากระผมใส่ความพวกเขาเหล่านั้น กระผมจึงได้ร่างหนังสือและเรียนท่านว่า ที่กระทำลงไปก็ด้วยความเครียดจากการทำงานและการเดาเสียงที่ผิดพลาด ข้อเท็จจริงก็คือ แม้กระผมไม่มีหลักฐานแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีพยาน ท่านลองให้คนไปถามพนักงานที่ห้างพาต้าปิ่นเกล้า หรือแม่ค้าพ่อค้าในร้านอาหารพนักงาน ชั้น 4 ในห้างสรรพสินค้า ฯ ดังกล่าวดูก็ได้ว่า คนในสำนักงานส่วนใหญ่ด่าใส่คนพิการอย่างไร หรือที่กระผมว่า กระทำลงไปด้วยความเครียดที่เกิดจากการทำงานหรือความเครียดในที่ทำงานนั้นความเครียดที่เกิดขึ้นเกิดคนส่วนใหญ่ในสำนักงานทำให้เกิด ไม่ใช่งานทำให้เกิด หรือการเดาเสียงที่ผิดพลาดนั้นก็เพราะพวกเขาด่าใส่ข้างหลังและมีหลายคนด้วยในขณะตั้งใจทำงาน จึงไม่สามารถระบะได้ว่าใครด่า และการด่าก็ไม่ใช่ด่าเสียงเบา ๆ พวกเขาด่าให้ได้ยิน ครับ หรือสั้น ๆที่กระผมเรียนท่านไปว่า การกระทำดังกล่าวข้างต้นไม่มีหลักฐานและเป็นการกระทำที่เกิดจากความเครียดในที่ทำงานหรือเกิดจากการทำงานและเกิดจากการเดาเสียงที่ผิดพลาดนั้น เป็นการแก้ตัวเพื่อเอาตัวรอด ครับ เพราะในขณะนั้นกระผมยังไม่ต้องการออกจากงาน ครับ ช่วยเรียนท่าน ผอ.สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 ด้วยว่า แม่บ้าน พนังานขับรถและรปภ.ของ สจก.5 มีด้วยกัน 3 คนตาม มีชื่อและหน้าตาอย่างไร ตาม file ที่แนบมาครับ กระผมได้บรรยายคุณลักษณะบุคลิกภาพและนิสัยบางส่วนของพวกเขาเอาไว้แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ Kit

TOP