Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตามที่ผู้ขึ้นบัญชีทุกท่านได้ขอความกรุณาเรียกบรรจุนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการของ สป.รง. ดิฉันเป็นอีก 1 คนที่เฝ้ารอมาตลอด จึงอยากขอความเมตตาเรียกบรรจุก่อนที่บัญชีจะหมดอายุด้วยคะ

TOP