Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ต้องการจ้างแม่บ้านช่วยเลี้ยงเด็กค่ะ มีรู้จักอยู่คนนึง หลานของคนงานที่สวนของคุณตา เค้าอยู่ จ.กาญจนบุรี บัตรเหมือนบัตรประชาชน เลข13หลักขึ้นต้นด้วย 7 เช็คสถานะที่อำเภอ เค้าแจ้งว่า…เป็นบุคคลตกสำรวจค่ะ ต้องทำอย่างไรคะ ช่วยติดต่อกลับด้วยค่ะ 061 5394794 foeysali@gmail.com

TOP