Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ถ้าทำโอวันอาทิตย์ ต้องได้2แรง. แต่ให้แรงเดียว. อย่างงี้ฟ้องได้ไหมค่ะ. ให้เข้ากะแต่ไม่ได้ค่ากะ. แล้วก็ให้ทำงานวันหนึ่ง 14ชั่งโม่ง แต่ไม่ได้โอเลยผิดกฎหมายำหมค่ะ

TOP