Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทำไม! รวมกลุ่มไปขอฝึกอาชีพที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พิจิตรแล้วเขาแล้วบอกไม่มีเงินหล่ะค่ะ? หรือว่ารัฐบาลไม่มีเงินฝึกอาชีพให้คนพิจิตร มีแต่เงินจ้างไปถางหญ้า วันละ150 บาทได้คนละ10วัน แต่ไม่มีความรู้อะไรเลย ข้องใจมากเลย รบกวนตอบด้วยน่ะค่ะ

TOP