Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทุกวันนี้บริษัทจ่ายเงินเดือนผมแค่ 7500 เองครับ แต่กลับส่งประกันสังคมในฐานเงินเดือน 9000 อย่างนี้มันถูกต้องแล้วเหรอรับ

TOP