Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บริษัท อุ่นใจ ไบโอ จำกัด เป็นร้านที่นอน มี3สาขา หนองจอก บางเขน แจ้งวัฒนะ ที่อยู่ 101 ถ.เลียบวารี ซอย3 เขตหนองจอก กทม. เจ้าของชื่อ คุณ อุมัติ กับ คุณ อัยนา ลูกจ้างทำงาน 12-13 ชั่วโมง ค่าแรง300-400บาท ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามกฏหมายกำหนด ถ้าลาในวันหยุดโดนหักเงินเดือน ไม่มีสิทธิลากิจลาป่วย ไม่มาหักเงิน บังคับให้ลูกจ้างเปิดบัญชีธนาคารบังคับให้ทำบัตรเอทีเอมที่มีประกันโดยหักเงินลูกจ้าง โดยมีผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าของบริษัทกับธนาคาร ไม่มีสวัสดิการใดๆตามสิทธิที่สมควรจะได้รับ แม้แต่ทำงานขับรถส่งสินค้า ประกันอุบัติเหตุยังต้องทำเอง

TOP